Cevaplar

Soru da bilgiden doğar, cevap da

Sorunlarınızın çözümünü cevaplarımızda bulabilirsiniz.

Çözüm Otomatik Otopark

Görevimiz sorunları çözerken, fırsatları da göstermektir.

İnşaat firmaları ile arsa sahipleri görüşme aşamasında bizden danışmanlık hizmeti alırsa;

 • Otopark yönetmeliğindeki haklardan yararlanmalarını engelleyen sorunlara, teknolojik çözümler buluruz.
 • Çözülen sorunlar sayesinde, tüm proje paydaşlarının kazancını artıracak seçenekler ortaya çıkar.
 • Bu seçenekler sayesinde inşaat firmaları ile arsa sahipleri, daha kısa sürede daha kolay anlaşır.

İnşaat firmaları;

 • Projeyi sonradan değiştirmemek için
 • İstediğiniz özelliklerin tümüne sahip, otomatik otoparkları yapmamız için

Bizimle çalışmaya en geç, mimari çizim aşamasında başlamanız gerekiyor.

Rampalı otopark yapmak için uygun arsa bulmak çok zor, bulunsa da arsa maliyetleri çok yüksek.

Araç park etmek için rampa inip çıkmak ve katlarda boş yer aramak istemeyen sürücüler de, mecbur kalmadıkça rampalı otoparkı tercih etmiyor.

Ayrıca rampalı otopark güvenlik, konfor ve hız gibi özellikler açısından, otomatik otoparkla mukayese bile edilemez.

Otomatik otopark sürücünün transfer odasına bıraktığı aracı, düşey düzlemde hareket eden asansörlerle katlara, yatay düzlemde hareket eden robotlarla park raflarına taşıyarak depolayan otopark sistemidir.

Rampalı otopark yapılamayan her yere otomatik otopark yapılabilir.

Otomatik otoparkta aynı alana ve hacme rampalı otoparka göre çok daha fazla araç park yeri sığar.

Arsa sorununu çözdüğü ve projelerde yer kaybını önlediği için rampalı otoparkların yerini otomatik otoparklar alacak.

 • Arsalarına istedikleri projeyi yapıyorlar.
 • Otopark ihtiyacını, aynı parselde karşılıyorlar.
 • İhtiyaç fazlası park yerlerini satarak, kazançlarını artırıyorlar.
 • Bölge otoparklarından, araç park yeri satın almak zorunda kalmıyorlar.
 • Otopark rampası yüzünden, zemin katta işyeri ya da konut kaybetmiyorlar.
 • Yaptıkları işyeri, ofis ve konutların değeri artıyor.
 • Bodrum katlarından yeterince yararlanıyorlar.
 • Otopark yönetmeliğindeki hakların tamamından yararlanabiliyorlar.

Bu avantajların her biri inşaat firmalarının kazancını, büyük ölçüde artırıyor.

Biz üç aracın yan yana park edildiği, 48 m2 büyüklüğe sahip olan bir arsaya bile otomatik otopark yapılabiliriz.

Bizim için yapılacak binanın araç park yeri ihtiyacı, otoparka ayrılan alanın büyüklüğünden bile daha önemli.

Çünkü otomatik otoparkın sistem maliyeti, araç park yeri sayısına göre değişmiyor.

Yani en az 20 en çok 80 araçlık park yeri için, otomatik otoparkın toplam sistem maliyeti aynı kalıyor.

Birim sistem maliyeti, (bir araçlık park yerinin sistem maliyeti) araç park yeri sayısı arttıkça düşüyor.

Bu yüzden arsa ne kadar küçük olursa olsun, araç park yeri sayısını artırmak gerekiyor. Böylece arsa maliyeti, inşaat maliyeti ve sistem maliyeti düşüyor. İnşaat firmalarının kazancı artıyor.

Rampalı otoparkın maliyeti, arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplamından oluşuyor.

Otomatik otoparkın maliyeti ise arsa maliyeti, inşaat maliyeti ve sistem maliyetinin toplamından oluşuyor.

Otomatik otoparkta aynı alana ve hacme rampalı otoparka göre daha fazla araç park yeri sığdığından, arsa maliyeti ve inşaat maliyeti önemli oranda düşüyor.

Biz paletsiz otomatik otoparklarda arsa ve inşaat maliyetlerini, rampalı otoparklara göre %54 oranında düşürdük.

Arsa maliyetinin yüksek, park yeri ihtiyacının büyük olduğu binalarda, maliyetlerin düşmesiyle elde edilen kazançta artış oluyor.

Eğer arsa ve inşaat maliyetlerinin düşmesiyle elde edilen kazanç, sistem maliyetinden daha büyükse;

Otomatik otoparkın maliyeti, rampalı otoparkın maliyetinden bile daha düşük olur.

Bir binada işyerleri varsa, zemin kat çok değerlidir.

Bu yüzden binayı yapan inşaat firması, zemin katta otopark girişi ve otopark rampası için yer ayırmak istemez. Otoparkı yapmaktan vazgeçer.

Eğer arsa otopark rampası yapmaya uygun değilse, otopark zaten yapılamaz.

Bizim araç transferi için otopark rampasına ihtiyacımız yok.

Transfer odası için zemin katta 19 m2 yer ayrılması, bizim için yeterli.

Otomatik otoparkın bilgisayar yazılımı, otomasyonu, transfer odası, asansör ve robotları, döner tablaları, her türlü mekanik, elektrik ve elektronik kısımları, tasarım ve uygulama projeleri, tüm sistem ve alt sistem birleşenleri ile iki yıllık tam garanti için yapılan harcamaların tamamı sistem maliyetine girer.

Paletsiz otomatik otoparkların depolama katları betonarme karkas olduğundan, eğer inşaat firması depolama katlarını bina ile birlikte yaparsa, inşaat maliyeti düşer. Bize de sistemi kurup otomatik otoparkı çalışır durumda, inşaat firmasına teslim etmek kalır.

En İyisini Seçin

Basitleştirdik. Çünkü iyi bir tasarımın gücü, basitliğindedir.

 • Park etme toleransı daha büyüktür.
 • Araçları eni ve boyu doğrultusunda düzeltip ortalar.
 • Araçları raflara eni doğrultusunda park edebilir.
 • Raflarının taban alanı değişebilir.
 • Raflarda paletleri hareket ettiren mekanizmalar olmadığından, bakım ve onarım giderleri az, arıza yapma oranını düşüktür.
 • Betonarme karkas olduğundan çelik malzemeyi yangın ve korozyondan koruyan pahalı boyalara ya da yüzey kaplamalarına ihtiyaç yoktur.
 • İnşaat firmaları araç depolama katlarını bina ile birlikte kolayca yapabilir.

Bu özellikler sayesinde;

Paletsiz otomatik otoparkın güvenliği, konforu, hızı ve kapasitesi artar. Maliyeti, bakım ve onarım giderleri ile arıza yapma oranı düşer.

Park etme toleransı sürücünün aracı transfer odasında, sağa ya da sola ne kadar kaydırabileceğini gösterir.

Park etme toleransı büyüdükçe;

 • Sürücünün aracı transfer odasına bırakması kolaylaşır.
 • Sistemin aracı park etme süresi kısalır.

Paletli otomatik otoparkta 10 santim olan park etme toleransı, paletsiz otomatik otoparkta 50 santime çıktığından, sürücü aracını transfer odasına gelişigüzel bırakabilir.

Geliştirdiğimiz bu teknolojik yenilik sayesinde;

Dünyada sürücünün park etme alışkanlığına en uygun paletsiz otomatik otoparkları biz yapacağız. Sürücü aracını çok kolay park edecek ve aracını teslim almak için uzun süre beklemeyecek.

Araçları eni ve boyu doğrultusunda düzeltip ortalama, paletli otomatik otoparklarda bulunmuyor.

Bu özellik sayesinde paletsiz otomatik otoparkların;

 • Kapasitesi artıyor.
 • Güvenliği artıyor.
 • Konforu artıyor.
 • Hızı artıyor.
 • Maliyeti düşüyor.
 • Sürücü hataları önleniyor.

Geliştirdiğimiz bu teknolojik yenilik sayesinde;

Yapacağımız paletsiz otomatik otoparkların benzeri olmayacak. Bu eşsiz özellik, bizi dünyada rakipsiz kılacak.

Araçların raflara boyu doğrultusunda park edildiği otomatik otoparklarda, depolama katlarının genişliği en az 16.5 metre olmalıdır.

Araçların raflara eni doğrultusunda park edildiği otomatik otoparklarda, depolama katlarının genişliği 7.5 metreye düşüyor.

Dünyada şimdiye dek cadde ve sokakların altına yalnızca, paletli otomatik otoparklar yapıldı.

Geliştirdiğimiz bu teknolojik yenilik sayesinde;

Dünyada ilk kez cadde ve sokakların altına, paletsiz otomatik otoparkları (Nispetiye Caddesinde) biz yapacağız.

Paletsiz otomatik otoparklarda raflar, araç segmentlerine göre yapıldığından;

 • Rafların taban alanı değişir.
 • Kapasite artar.
 • Maliyet düşer.

Paletli otomatik otoparklarda raflar, en büyük aracın ölçülerine göre yapıldığından;

 • Rafların taban alanı değişmez.
 • Kapasite düşer
 • Maliyet artar.

Geliştirdiğimiz bu teknolojik yenilik sayesinde;

İnşaat firmalarına daha az maliyetle, daha çok araç park yeri yapıyoruz.

Bölge Otoparklarıyla İlgili Uyarılar

Uyarıları, yükümlülüğünüzü fırsata çevirmeniz için yaptık.

Otopark Yönetmeliğine göre;

İnşaat firmaları zorunlu durumlarda belediyelerin yapacağı bölge otoparklarından, bedelini ödeyerek araç park yeri satın alacaklar.

Otopark bedelinin %25’i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce tamamlanmak kaydı ile en çok 18 ay içinde 6 eşit taksitte ödenecek.

Taksitle ödenecek %75’lik kısım ödenmeden, yapı kullanma izni düzenlenmeyecek.

Bu maddeye göre;

Bundan sonra inşaat firmaları otopark yapma yükümlülüğünden, geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin en değerli yerlerinde bile belediyelere ortalama 2.500 TL harç bedeli ödeyerek kurtulamayacak.

Çünkü bölge otoparklarındaki araç park yeri fiyatı, yapılacak binaların otoparklarındaki araç park yeri maliyetinden daha yüksek olacak.

İnşaat firmaları otopark ihtiyacını, belediyelerin yapacağı bölge otoparklarından karşılarsa;

 • Araç park yeri maliyeti artar.
 • Sattıkları işyeri, ofis ve konutların fiyatı düşer.
 • Müşterileri araçlarını 1 km uzağa park etmek zorunda kalabilir.
 • Müşterileri zamanında yapılmayan bölge otoparkları yüzünden mağdur olabilir.

Bu yüzden yapacakları binaların otopark ihtiyacını aynı parselde karşılamaları, inşaat firmalarının lehine olur.

Otopark Yönetmeliğine göre;

"Bina ihtiyacının iki katına kadar yapılacak otopark alanı inşaat hakkından sayılmıyor, emsal harici tutuluyor."

Bu maddenin sağladığı avantajlar;

 • Araç park yerlerinin arsa maliyeti düşüyor.
 • Araç park yerlerinin inşaat maliyeti düşüyor.
 • Otomatik otoparkın sistem maliyeti düşüyor.
 • Her daire için bir yerine iki araçlık park yeri seçeneği, kazancı artırıp satışları hızlandırıyor.
 • İhtiyaç fazlası araç park yerleri, 1 km yarıçaplı dairesel alan içinde kalan ihtiyaç sahiplerine satılabiliyor.

Bu avantajların her biri inşaat firmalarının kazancını büyük ölçüde artırıyor.

Otopark Yönetmeliğine göre;

Belediyeler otopark ihtiyacını, ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde yapacakları bölge otoparklarıyla karşılayacak.

Bu madde ile belediyelere;

Bölge otoparklarını ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde yapma zorunluluğu getirildi.

Belediyelerin bu zorunluluğu yerine getirirken zarar etmemesi gerekiyor. Bunun için araç park yerlerini inşaat firmalarına maliyetinden daha düşük fiyata satamazlar.

Bölge otoparkının yapılacağı arsanın maliyeti, araç park yeri fiyatını belirleyen en önemli girdidir.

 • Bu yüzden belediyelerin arsa maliyeti belli olmadan, inşaat firmalarına araç park yeri satmaları, zarar etmelerine neden olabilir.

Belediyeler bölge otoparklarını en geç 3 yıl içinde yapacaklarından, inşaat maliyetindeki artıştan etkileneceklerdir.

 • Çünkü inşaat maliyet endeksi son bir yılda %32 oranında arttı.

Bir araçlık park yerinin inşaat maliyetinin, 20 m2 alan üzerinden hesaplanması da gerçekçi değil.

 • Çünkü bir araçlık park yeri için ayrılması gereken alan, rampalı otoparklarda en az 30 m2 olmalıdır.

Bu yüzden bölge otoparklarında araç park yeri fiyatları;

İnşaat firmalarının otopark yapma yükümlülüğünden kurtulmak için belediyelere ödediği 2.500 TL harç bedeliyle mukayese edilemeyecek kadar yüksek olacaktır.

Türkiye’de son bir yılda, (Mayıs 2021 itibarıyla) konut imarlı arsaların ortalama metrekare fiyat artışı %37 oldu. Antalya ise %59 ile ilk sırada.

Bu verilere göre;

Her il ve ilçede konut imarlı arsaların metrekare fiyatı, farklı oranda artıyor.

Bu yüzden belediyeler, yapacakları bölge otoparklarının arsa maliyetini, yapı ruhsatı verme tarihinde bilmek zorundalar.

Aksi takdirde araç park yeri fiyatı, belediyeler ve inşaat firmaları için öngörülemeyen oranda artabilir.

Bu yüzden bölge otoparkları;

Öncelikle mülkiyeti belediyelere ait olan cadde, sokak, park, bahçe, meydan ve artık parsellerin altına yapılmalıdır.

Belediyeler artan inşaat ve arsa maliyetlerinden fazla etkilenmemek için bölge otoparklarını, inşaat ruhsatını verdikleri tarihten itibaren en geç 18 ay içinde yapmalıdır.

Belediyeler otopark bedelini inşaat firmalarından bu süre içinde alacaklarından, maddi açıdan herhangi bir sorunla karşılaşmazlar.

Bölge otoparklarının yapımı için 3 yıllık süre beklenirse;

Belediyeler inşaat ve arsa maliyetlerindeki artıştan daha çok etkilenir.

 • Araç park yerlerinin maliyeti düşer.
 • Konut, ofis ve işyerlerinin değeri artar.
 • Bina sakinleri araçlarını, 1 km uzağa park etmek zorunda kalmaz.
 • İhtiyaç fazlası araç park yeri satışından, kazanç elde edilir.

Bu avantajlar yüzünden inşaat firmaları bölge otoparklarından araç park yeri satın almak yerine, otopark ihtiyacını aynı parselde karşılamayı tercih edecekler.

 • Belediyeler için bölge otoparklarının hak sahiplerine teslim edileceği, 3 yıllık süreyi başlatıyor.
 • İnşaat firmaları için otopark bedelini ödeyecekleri, 18 aylık süreyi başlatıyor.

Bu yüzden belediyelerin yapı ruhsatı verirken, bölge otoparklarındaki araç park yeri maliyetini bilmesi gerekiyor.

Belediyeler inşaat firmalarına, maliyetini bilmeden araç park yerleri satarsa;

Zarar edip bölge otoparkları yapmak için belediye bütçesinden para aktarmak zorunda kalabilirler.

Yatırım İçin Yeni Trend

Nispetiye Caddesinde çözmeyi vaat ettiğimiz sorun çok büyük. Getirisi de ona göre olacaktır.

 • Tam olarak ihtiyaç duyulan yere yapılan
 • Kapasitesi doğru seçilmiş
 • Sürücünün park etme alışkanlığına uygun
 • Güvenli
 • Konforlu
 • Hızlı

Otomatik otoparklar, yatırımcısına diğer yatırım araçlarından daha çok para kazandırır.

Bu özelliklerin birçoğu ne yazık ki rampalı otoparklarda bulunmaz.

Biz Nispetiye Caddesinde bu özelliklerin tamamına sahip olan otomatik otoparkları yapacak, istenirse yatırımcısıyla da ortak olacağız.

Amortisman süresi;

 • Satın alınacak bir gayrimenkulün kiraya verildiği takdirde, kaç sene içerisinde satış bedelini karşılayacağını gösterir.
 • Amortisman süresinin kısa olması, yatırımcıların kazancını artırır.

Örneğin İstanbul'da;

Konutlar için 21 yıl olan ortalama amortisman süresi, dükkanlar için 19 yıldır.

Otomatik otoparklar için yer seçimi, amortisman süresini belirleyen en önemli faktördür.

Nispetiye Caddesi gibi;

 • Otopark ihtiyacının büyük
 • Park etme ücretinin yüksek

olduğu yerlerde, otomatik otoparkların amortisman süresi 2 yıldır.

Yer: Etiler, Nispetiye Caddesi, Albay Nail Gönenli sokak, Beşiktaş / İstanbul

Yerin avantajları;

 • Türkiye’nin en değerli 10 caddesinden biri ve otopark ihtiyacı çok büyük.
 • Arsa maliyetinin çok yüksek olması ve uygun arsa bulunamayışı yüzünden rampalı otopark yapılamıyor.
 • Lüks mağazaları, seçkin kafe, restoran ve kulüpleriyle gelir düzeyi yüksek olan kesime hitap ediyor.
 • Çok sayıda banka şubesi bulunuyor.
 • İstanbul gece hayatının en önemli merkezlerinden biri olan bu caddede, otopark ihtiyacı gece geç saatlere kadar sürüyor.
 • Hafta sonları otopark ihtiyacı daha da artıyor.
 • Otopark sorunu, valeler ile çözülmeye çalışılıyor.
 • Vale ücretleri çok yüksek.

Bu avantajlar sayesinde;

Yapılacak otomatik otoparkların yatırımcısı, ortalama 30 yıl boyunca sürekli artan gelire sahip olacak.

Biz teknolojimiz sayesinde Türkiye’nin en değerli caddelerinden birine, yap – işlet – devret modeliyle arsa maliyeti olmayan otomatik otoparklar yapmak istiyoruz.

Nispetiye Caddesinde arsa maliyeti çok yüksek. Yapılacak otomatik otoparklara çok yakın olan 3 katlı toplam 600 m2 alana sahip Venüs Pastanesi, 22.000.000 $ satıldı.

Bu yüzden Nispetiye Caddesinde, zemin üstü rampalı otopark yapılamıyor.

Yap – işlet – devret modelinde;

 • Otomatik otoparkları işletme süresi ortalama 30 yıl.
 • Bu süre boyunca belediyeye kira ödenecek.
 • Süre bitince otomatik otoparklar, belediyeye devredilecek.

Arsa maliyetinin olmayışı, otomatik otoparkların yatırım tutarını büyük oranda düşürüyor.

İmar kanununa göre;

Nispetiye Caddesinde yapılacak otomatik otoparklar için plan tadilatı yapmak gerekmiyor.

Bu yüzden önceden olduğu gibi plan tadilatının gündeme alınması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile komisyonlarda, aylarca sıra beklenmeyecek. Ayrıca plan tadilatının yapılmama riski de ortadan kalktı.

Bu yüzden yatırımcılar para ve zaman kaybetmeyecek.

Vale Yönetmeliğine göre;

"Vale hizmeti alan işyerleri, vale hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorundadır."

"Vale hizmetinin en fazla 3 km yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak."

Bu kanun ve yönetmelikler, Nispetiye Caddesinde otomatik otopark yatırımını, yatırımcı açıdan çok cazip kılıyor.

Bizi Arayın!

Doğru tercih yapmanız için size yardımcı olalım.

İLETİŞİM